Pokaż Realizacje "SKORPIO" Duda, Duszyńscy Sp. J. na większej mapie

 

 
L.p. Termin Specyfikacja zrealizowanych prac
1 IX 2011 Wykonanie naprawy wentylatora, prefabrykacja instalacji wentylacyjnej oraz zbiornika technologicznego dla Gotec Polska. OgAAALxGa2Ucl4WtqVjH4GPTq jHlK-JG6cVluijYa4hZttKyDAGrGCY961cwF9lgg91vWHDyy5gf0lQo8XuNTYiYFMA15jOjPf4gzmwzCPxNp4-l97SkKQRDhHkOgAAAP071VlWSDshjWiLyZynsGXjCymFBZ6Ww3t0ye7ur6mr7mv9Sup1stFCR8WfvG25G8Nl-C65TETQbwa185fT0JgA15jOjMQupCWlX8yUxWSU5KAvc2ScAgzl
2 VIII 2011 Wykonanie modernizacji instalacji technologicznych dla Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych.  
3 IV 2011 Wykonanie instalacji stacji rozładunkowej mediów agresywnych dla Alstom.  
4 IV 2011 Wykonanie instalacji technologicznych w Stacji Uzdatniania Wody miasta Bełchatowa dla BinŻ. OgAAAGwl 4UT tqLrqTc9U3a5i8HsOkeZyRyk52YQ49M57PAbxHBTEXo769MSpVtTMIkzdAqbO8a37d4YjuUuubFzDMA15jOjEP3KWyZrWb1Y1GVQleCUSJwpBhuOgAAAKGFLfYdDTKH6P6j9tYc95dsz0is 7ukUIQG2z7H-CKZEyF8B7 fWPhA0fBF9Q1SKsXzytPQjKR4efmEe7eF9HsA15jOjLcfGyDyBndW0qIoEjSNq5QV9zCpOgAAAJYheWs7c5DzfmUkZiS9mszu986xC4oY9GbSa4q7Fsha0njw8KMRdADL8ebuCdtR77MWbfS2o7ErP2ZrjQo5U-0A15jOjDz WAVnhUjRSkLNf6B7CIpCYl n
5 XI 2009 Wykonanie kontenerowych oczyszczalni ścieków przemysłowych dla firmy Galvatek, Hamina - Finlandia. OgAAAPG5Fkg-wv6WVzn3EP6ZZcSHebBRDXv8DYEynwbdA9IEbIOmqhUnefBrULg8FxzxjYhunsT1sh6xSEyxPxZo4MIA15jOjJZCNLxMyheei1TzEbOv2VFiyely
6   Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników kwasu siarkowego w Fabryce Akumulatorów trakcyjnych Enersys - Bielsko-Biała. OgAAABCaz bD6bvIdZv4X3-nVmwOnL091WaKCsgBiDYlNnRnWmxQl3RpcxI6MEPIzwCFQv9Ig4Ki16u201Q5YmhS XYA15jOjHuAHLs4xoDl79b5j1CUV ByR15O
7   Dostawa materiałów i montaż rurociągów technologicznych kwasu siarkowego w Fabryce Akumulatorów Trakcyjnych Enersys - Bielsko-Biała.  
8 VI 2009 Dostawa, prefabrykacja i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP, PE,PVC-U) dla IOS Kozienice III– Hitach. OgAAAPXfg56eAkAoTwdkShfywrNtS9X1d-jws1EixAQaaRbVtTqJqM1-jRAxvFJx22bTh617z-LvKjjE2iHSwEN-kAgA15jOjI2yFuWi6EVteOehxI0OfT7B5k-s
9 V 2009 Naprawa układu zraszającego absorbera na IOS-1 w Elektrowni Kozienice.  
10 XII 2008 Dostawa i montaż instalacji technologicznych na IOS dla bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów.  
11 VII 2008 Dostawa i montaż rurociągów HDPE magistrali kwasu fosforowego dla Fosfory – Ciech w Gdańsku.  
12 VI 2008 Montaż odkraplacza absorbera na I.O.S. 2 w Elektrowni Kozienice.  
13 VI 2006 Dostawa i montaż rurociągów procesowych HDPE w ZGH Bolesław – modernizacja skrubera nr 2.  
14 VI 2006 Dostawa i montaż rurociągów procesowych HDPE w ZGH Bolesław w Bukownie– modernizacja skrubera nr 1. OgAAANzYsQxpgHfAmSZTWuNDVR3nnQORC7j9XnETdbR2OBypcqbK0LDSaiBAMs9i66-M9UJqYtx1LLI4bNfS-oE03gYA15jOjKO-0fjaEBPrEMhn7INQ3VmMvouk
15 VI 2006 Dostawa i montaż rurociągów technologicznych wraz z armaturą na I.O.S. w Elektrowni Bełchatów dla bloków nr 11 i 12 dla Hoogovens Technical Services-Holandia.  
16 V 2006 Prefabrykacja i montaż podparć oraz zawieszeń rurociągów technologicznych dla KUROTEC Gliwice na I.O.S. bl.3 i 4 El. Bełchatów.  
17 IV 2006 Wykonanie zbiorników z PP i GFK na instalację I.O.S. bl. 3 i 4 Elektrowni Bełchatów - Rafako Racibórz.  
18 IV 2006 Prefabrykacja i montaż układu myjącego odkraplacz oraz instalacji powietrza natleniajacego w ramach modernizacji absorbera nr 8 w Elektrowni Bełchatów.  
19 II 2006 Modernizacja układu chłodzenia i odzysku ciepła z maszyn produkcyjnych dla WAVIN Sochaczew.  
20 IX 2005 Dostawa materiałów i montaż instalacji wody lodowej dla Centrum Danych Energis Diamont Business Park w Piasecznie.  
21 VII 2005 Dostawa, prefabrykacja i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (GFK, PP, PE,PVC-U) dla IOS Kozienice II – Hitachi Europe.  
22 II 2005 Dostawa i montaż rurociągów HDPE w ramach modernizacji procesu flotacji galeny w ZGH „Bolesław” w Bukownie.  
23 XII 2004 Dostawa i montaż rurociągów systemu „rura w rurze” instalacji kwasu chromowego - Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. Gliwice.  
24 X 2004 Prace instalacyjne c.o., z.o., cw. i wod-kan. w obiekcie Sportowego Centrum Rehabilitacji Leczniczej - COS w Spale.  
25 II 2004 Dostawa i montaż rurociągów procesowych HDPE dla nowej stacji uzdatniania wody w Elektrowni Kozienice - Instal Kraków. OgAAAKG3NUUoLurjJV5dGqTXjXXsG1PXWFa9kMjchuuynkXIU1Xz9ER5l-tx9OnSkzAsukOWwQyCzuQQcEH0YDvbjXkA15jOjE7KOynukUiwLe0acqulj KuRshO
26 VIII 2002 Wymiana rur żeliwnych na rury z GRP w Zakładach Chemicznych Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu. OgAAAG6vIflbr74VsrOTU1aHKHAQYvEPBopmq2sT36mLzpSLcOM4y3N9FKatAtivUueVbb3BJPa5zDGiqfs0QE2FFfoA15jOjC-ZkX5oFxPN4y6j4RNrmsxJo4PC
27 X 2000 Prefabrykacja i montaż studni ssawnych oraz rurociągów technologicznych wydobywających gaz ze składowiska śmieci komunalnych w Piotrkowie Trybunalskim dla Termall Bełchatów. OgAAAO nI5lu6wQrLxJ PbmcKNRN9czXwiV-pXqnk4PyuTlDiquwVq3vdgh4DkZrJOEuAAO6a zZKmFTazOR oOzqyMA15jOjFgqa6Aa5HeWBDBuW5d1lKRw-sVE
28 IX 2000 Prefabrykacja i montaż wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych w 10 – cio kondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Warszawie.  
29 IX 2000 Prefabrykacja i montaż podpór i zawieszeń rurociągów dla firmy Metalchem – Plasticon z Torunia.  
30 VI 2000 Montaż układu zraszającego w absorberze I.O.S. 1 w Elektrowni Kozienice dla firmy Metalchem – Plasticon z Torunia.  
31 IV 2000 Montaż odmgławiacza na IOS w Elektrowni Kozienice dla FORTUM Engineering - Finlandia.  
32 IV 2000 Montaż rurociągów technologicznych filtra taśmowego IOS w Elektrowni Kozienice dla firmy FORTUM Engineering - Finlandia OgAAAJG7c4w05hGjqjmtIElAI2j2qBC6KounAOPwiUD0k0ixd83gppIz0lXwRyYGu4CttpE14fAN9ax2LtKABfga1U0A15jOjJNg3MkuN3luWteHzno5zhz4iJZS
33 III 2000 Dostawa i montaż instalacji wody technologicznej, c.o. i c.w., ppoż. oraz sprężonego powietrza dla firmy Knauf Bauprodukte w Bełchatowie.  
34 VIII 1999 Prefabrykacja, dostawa i montaż rurociągów technologicznych na I.O.S. w Elektrowni Bełchatów bloki nr 5 i 6 - Rafako Racibórz.  
35 VI 1999 Dostawa, prefabrykacja i montaż układu zraszającego złoże bakteryjne w Oczyszczalni Ścieków w Zakładach Przemysłu Bawełnianego,,FROTEX” w Prudniku. OgAAAG6-oEN3EwN95sJgE6IriRCuhuI7ZjEQBDopAwJz0iyQ-xFeuJ2cKCdX5viTNmCloYsiabeLqU5qyTyNLDCZtB4A15jOjD4l576OEx9XIh7abIUYgO9Uyjz0
36 V 1999 Modernizacja ,,wydmuchów” z absorberów ,,C” i, ,D” na I.O.S. w Elektrowni Połaniec - FLS Milio, Dania.  
37 IV 1999 Dostawa i montaż rurociągów sprężonego powietrza i wody technologicznej w Elektrociepłowni Katowice. OgAAAEX9S7fyNVsvleW-toGtfoOVciFxxGFXTSAy5OTkpmwyuukNB5 klUyAtr53XsZpNhv8GMbQaDa9Nfuds-JibmAA15jOjDl1q3fVwYEqBkzV8YMO H7FmwHW
38 XII 1998 Dostawa i montaż instalacji wody procesowej i sprężonego powietrza dla Zakładu Gipsu Tynkarskiego Knauf – Jaworzno. OgAAADxyU9Tk11dJikR7pwfcZT5JxzSfIVb8fdSCt58-q84YnJDEkPU5QyWL2I4i3K1MRPZH7JEprdbwH67kv4 RCMEA15jOjKuujbUgNG-uXPLFGKlr6KGBw8LI
39 VII 1998 Montaż instalacji do produkcji wody utlenionej w Zakładach Chemicznych,,BORUTA” w Zgierzu dla firmy Boccard - Kraków OgAAAM5NLLEPHODATiXBihorBWIV7Gtudupl8iD1lm pmkzuHTCF4SXLQaK2n2ys9M1yiLJ2KKL0qMgrQzB1GiTFBEsA15jOjJ1OomjqIiEfM0il4rY-cG7E5agp
40 VIII 1997 Montaż rurociągów technologicznych wraz z armaturą na I.O.S. w Elektrowni ,,Melnik” w Republice Czeskiej dla Energomontaż Północ-Warszawa. OgAAAGsbx4-v7nO75 MqsgCmmkp5sCfS73qgtYoZFmAun5o7bmjwClvm7DfOfSNUG0hMO8DSsu1HITPA9zZ4LBZSg3EA15jOjO2jksXRG F0gHySbjDaWBFPEEs4
41 IV 1997 Projektowanie, dostawa i montaż rurociągów technologicznych na I.O.S. w Elektrowni Połaniec dla FLS Milio-Dania.  
42 IV 1996 Projektowanie, dostawa i montaż rurociągów technologicznych dla Zakładu Płyt Kartonowo – Gipsowych dla firmy Knauf – Bełchatów.