Nasi pracownicy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na zgrzewanie wszystkich termoplastów.

Jako firma posiadamy uprawnienia U.D.T. do produkcji, naprawy, modernizacji oraz montażu:

  •  zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  •  zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
  •  stałych zbiorników ciśnieniowych