Zajmujemy się projektowaniem, prefabrykacją oraz montażem zbiorników technologicznych o dowolnych wymiarach, wykonanych z TWS, PP-H, PE100, PVC-U, PVC-Glass, ABS, PVDF oraz innych termoplastów. Wykonane zbiorniki są odporne na korozje oraz działanie mediów agresywnych (uprawnienia U.D.T).

Oferujemy szeroki asortyment armatury i akcesoriów w zakresie instalacji zabudowy wewnętrznej oraz zewnętrznej zbiorników.


Charakterystyka zbiorników:

  • zbiorniki cylindryczne i prostopadłościenne
  • zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe
  • zbiorniki magazynowe i procesowe
  • zbiorniki z dnem płaskim i stożkowym (25° do 60°)
  • zakres temperatur: -20ºC ÷ + 60ºC

Wraz z odbiorem technicznym zbiorników możemy dostarczyć odbiorcom następujące dokumenty:

  • Deklaracja zgodności produkcji.
  • Deklaracja zgodności technologicznej.
  • Świadectwo odporności chemicznej.
  • Jeśli wymagane - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH.

Sporządzimy ofertę dostosowaną do Panstwa potrzeb, wystarczy napisać lub zadzwonić.

 


Wykaz wykonanych zbiorników:


1. Zbiornik wykonany z GFK o pojemności 15,20 m³ , medium – zawiesina wapienna, wykonany dla RAFAKO Racibórz.
Zainstalowany w Elektrownii Bełchatów na IOS dla bloków 7 i 9.

2. Zbiornik wykonany z GFK o pojemności 15,20 m³ , medium – zawiesina wapienna, wykonany dla RAFAKO Racibórz.
Zainstalowany w Elektrownii Bełchatów na IOS dla bloków 3 i 4.

3. Zbiorniki wykonane z PP-H – 2 szt. o pojemności 10,20 m³ , medium – zawiesina gipsu, wykonane dla RAFAKO Racibórz.
Zainstalowane w Elektrownii Bełchatów na IOS dla bloków 7 i 9.

4. Zbiorniki wykonane z PP-H – 2 szt. o pojemności 10,20 m³ , medium – zawiesina gipsu, wykonane dla RAFAKO Racibórz.
Zainstalowane w Elektrownii Bełchatów na IOS dla bloków 3 i 4.

5. Zbiornik wykonany z GFK o pojemności 18,00 m³ , medium – zawiesina wapienna, wykonany dla RAFAKO Racibórz.
Zainstalowany w Elektrownii Pątnów na IOS dla bloków 1 - 4.

6. Zbiornik wykonany z GFK o pojemności 21,00 m³ , medium – zawiesina wapienna, wykonany dla RAFAKO Racibórz.
Zainstalowany w Elektrownii Pątnów na IOS dla bloku nr 5.

7. Zbiornik wykonany z PP – izolowany wełną mineralną z płaszczem aluminiowym o pojemności 18,00 m³, medium – woda chłodnicza z ekstruderów, wykonany dla UPONOR Polska w Sochaczewie.

8. Zbiornik wykonany z PVDF/GFK o pojemności 30,20 m³ , medium – gaz amoniakalny, wykonany dla SODA MĄTWY – CIECH Inowrocław.
Zainstalowany w ZCh. Soda Mątwy w Inowrocławiu.

9. Zbiornik wykonany z ECTFE/GFK o pojemności 24,60 m³ , medium – gaz amoniakalny, wykonany dla SODA MĄTWY – CIECH Inowrocław.
Zainstalowany w ZCh. Soda Mątwy w Inowrocławiu.

10. Zbiorniki wykonane z PEHD – 2 szt. o pojemności 15,20 m³ , medium – stężony kwas siarkowy, wykonane dla ENERSYS.
Zainstalowane w ENERSYS Bielsko Biała.

11. Zbiorniki wykonane z PEHD – 3 szt. o pojemności 10,20 m³ , medium – rozcieńczone kwasy siarkowe, wykonane dla ENERSYS.
Zainstalowane w ENERSYS Bielsko Biała.

12. Zbiorniki wykonane z PEHD – 2 szt. o pojemności 25,80 m³ , medium – zawiesina chemiczna, wykonane dla Galvatek Polska.
Zainstalowane w Elektrowni Kozienice S.A..

13. Zbiorniki wykonane z PEHD – 2 szt. o pojemności 36,00 m³ , medium – zawiesina wapienna, wykonane dla Galvatek Polska.
Zainstalowane w Elektrowni Kozienice S.A..

14. Zbiornik wykonany z PEHD – 1 szt. o pojemności 18,00 m³ , medium – stężony kwas siarkowy, wykonane dla Galvatek Polska.
Zainstalowane w Elektrowni Kozienice S.A..

15. Zbiorniki wykonane z PEHD – 4 szt. o pojemności 12,40 m³ , medium – stężony kwas solny, TMT, trójtlenek żelazawy, wykonane dla Galvatek Polska.
Zainstalowane w Elektrowni Kozienice S.A..

16. Zbiornik wykonany z PP-H o pojemności 10,20 m³ , wykonany jako mieszalnik rozcieńczonych kwasów siarkowych, wykonany dla ENERSYS.
Zainstalowany w ENERSYS Bielsko Biała.

17. Zbiornik ociekowy wykonany z PEHD o pojemności 9,20 m³ , medium – stężony kwas fosforowy, wykonany dla FOSFORY Gdańsk.
Zainstalowany w GZNF FOSFORY Gdańsk.

18. Rozdzielacze zawiesiny wapiennej wykonane z PP-H – 4 szt. o pojemności 8,00 m³ , medium - zawiesina wapienna, wykonany dla Elektrowni Bełchatów.
Zainstalowane w Elektrowni Bełchatów.